Okna

Tepelná izolace

http://www.gealan.eu/media/thermalbild_haus.jpgV posledních letech vzrostly u oken požadavky na jejich termoizolační vlastnosti. Ztráty energie budov vznikají převážně v oblasti oken. Většími konstrukčními hloubkami a zavedením vícekomorových systémů je také podle nové vyhlášky o tepelné izolaci zajištěno, že se profily z PVC řadí do skupiny I. Ve spojení s moderními termoizolačními skly tak lze dosáhnout hodnot koeficientu U výrazně pod 1,0 W/m²K.

Čtyři a více komor pro lepší tepelnou izolaci

Požadavky na tepelnou izolaci oken, které v posledních letech dále vzrostly, iniciovaly úsilí výrobců profilů o zlepšení termoizolačních vlastností jejich systémů. Jedním z cílů těchto snah byl vývoj profilů, jejichž koeficient prostupu tepla bude blízký koeficientu prostupu tepla používaného zasklení. Výrobci profilů se pokusili dosáhnout tohoto zlepšení beze změny dosavadní konstrukční hloubky. Zatímco zvýšení počtu komor profilů ze dvou na tři ještě vedlo k markantnímu zlepšení, další zvyšování počtu komor už k požadovanému efektu nevedlo. Řešením tohoto dilematu bylo navržení kompletně nových konstrukcí profilů s konstrukčními hloubkami 70 mm a více. Tak se podařilo dosáhnout hodnoty koeficientu U řádově 1,2 W/m²K při současném použití standardních ocelových výztuží. Ve spojení s termoizolačním zasklením tak již hodnoty Uf  1,2 W/m²K a nižší nejsou utopií.

Zabudování nového okna se vyplatí.

Stará a špatná okna jsou jedním z největších zdrojů tepelných ztrát pláště budovy. Jsou doslova „slabými místy“ fasády domu a současně „bezedným sudem“ ztrát. Novými, těsně přiléhajícími okny lze ušetřit velmi mnoho peněz. Vyplatí se vypočítat výši úspor pomocí kalkulačky úspory energie od firmy GEALAN a investovat do nových oken.

Protihluková izolace

http://www.gealan.eu/media/schallschutz.jpg

Negativní vliv hluku na zdraví je neoddiskutovatelný. Na hlavních dopravních tepnách uvnitř měst je zjišťována úroveň hluku až 90 dB. Plastová okna  dobře tlumí zvuk a s odpovídajícím zasklením je lze zařadit do 5. třídy protihlukové izolace.

Bezpečnost

Ochrana proti vloupání začíná u profilu

http://www.gealan.eu/media/einbrecher.jpeg

V neustále se měnícím světě stoupá potřeba ochrany a bezpečí. To platí také a zejména pro vlastní čtyři stěny. Ochrana hmotných a nehmotných hodnot v domě nebo bytě závisí také na ochraně, kterou zajišťují bezpečnostní systémy oken a dveří. Použití moderních prvků kování u našich oken umožňuje rozsáhlé varianty jejich bezpečnosti. Tuto bezpečnost dodatečně podporují i kované protiplechy z oceli pro bezpečnostní zámky, využívající výsuvné bezpečnostní čepy a různé varianty uzamykatelných klik. Silnostěnné profily ještě dále zvyšují odolnost kování proti vytržení. Bezpečnostní aspekt zvláštního druhu vykazují okna ze systému profilů S 7000 IQ. Doraz středového těsnění tohoto systému chrání kování před nežádoucím mechanickým působením zvenčí a zabraňuje, aby páčidla pronikla až ke kování.

Při zvýšených nárocích na bezpečnost doporučujeme následující speciální prvky domovních dveří:

  • Automatický zámek po uzavření dveří tyto automaticky zablokuje. Tím je vyloučeno rychlé otevření dveří vsunutím plastové kartičky nebo kousku pružné oceli.

  • U ocelových zámkových lišt se obvykle zabudované tři protiplechy nahrazují jednou celistvou ocelovou lištou. Vypáčení dveří obvyklými páčidly je tak prakticky vyloučeno.

  • Speciální vložky zámků odolávají všem obvyklým způsobům jejich násilného překonávání a umožňují individuální sladění bezpečnostního vybavení podle vlastních požadavků na bezpečnost.